ทุนการศึกษาประจำปี 2019 สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย

ทุนการศึกษาประจำปี 2019 สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย (RTG Fellowship)โดยไม่มีข้อผูกพัน

สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ”
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies, ICT)”

รับสมัครวันนี้ ผ่านทาง Online Application https://www.ait.ac.th/admissions/application-form/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-524 5733 หรืออีเมล์premma@ait.ac.th และทางเฟสบุคอินบ๊อกซ์

https://set.ait.ac.th/
https://www.ait.ac.th/