เปิดรับสมัคร โครงการ Young Technopreneur 2019

ถ้าใครที่ต้องการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Read more

สอบจบวิทยานิพนธ์ นายไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (18 เม.ย. 62)

สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวัดและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โดย นายไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more