โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณ “คิดส์คิดเชิงคำนวณ”

ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการคำนวณ “คิดส์คิดเชิงคำนวณ” หรือ “Computational Thinking for Kids” สำหรับน้องๆ อายุ 6-12 ปี

>> ที่สนใจ ขอเชิญลงทะเบียนที่ https://bit.ly/2VLTenp

ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
ห้อง SC2-407 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร

#computationalthinking #arducationbot #csitnu #makerclub