สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 30

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 30″
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.sci.nu.ac.th/science-week/2562/index.html