LINE API Workshop at CSIT, Naresuan University

LINE Developers Thailand “Roadshow 2019” ระดับมหาวิทยาลัย ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเนศวร ในวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา งานนี้เป็นงาน LINE API Workshop ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนเรศวร และยังเป็นครั้งแรกที่ห้องคอมพิวเตอร์ปรับปรุงใหม่ของทางภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้ใช้บริการอีกด้วย คุณจิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci & IT ในหัวข้อ Agile Project Management (7-8 ก.ย. 62)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ป.โท – ป.เอก) สาขา Comsci & IT ในหัวข้อ Agile Project Management วิทยากรโดย : Charles Allen วันที่ 7 –

Read more

โครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “แนะแนววิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ” (15 ก.ค. 62)

ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้เฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “แนะแนววิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ” วิทยากรโดย คุณประดิษฐ์ กันไชย รองผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา

Read more