ขอเชิญร่วมงาน The Asia Joint Conference on Computing (AJCC2020)

ขอเชิญนิสิตและคณาจารย์ทุกท่าน ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงาน The Asia Joint Conference on Computing (AJCC)

กำหนดส่งบทความ: 30 ตุลาคม 2562

ประเภทบทความ: ไทย และ อังกฤษ

วันที่จัดประชุม: 14-16 กพ. 63

ความยาวบทความ: 10-15 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.ajcc-conf.net
ALL accepted papers will be published in the selected journals.

โหลด>> Poster PDF