อบรม LINE Creators Market REGIONAL WORKSHOP 2019

เปิดรับสมัครแล้ว “กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการสร้างสติกเกอร์ขั้นพื้นฐาน”

 

ชื่องาน: LINE Regional Workshop 2019

วัตถุประสงค์ : พัฒนาทักษะการสร้างสติ๊กเกอร์ขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษาหรือบุคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสติ๊กเกอร์แบบพื้นฐาน

พื้นฐานผู้เรียน  : มีความรู้เบื้องต้นในการทำงานกราฟฟิกด้วยphotoshop มีความคิดสร้างสรรค์

โปรแกรมที่ใช้เรียน :   Adobe Photoshop, Clip studios , Line, APNG Assembler

วิทยากร : คุณต้นไม้ ( เจ้าของสติกเกอร์ชื่อดัง “ นายต้นไม้” )

สิ่งที่เตรียมให้: มีอาหารว่างและอาหารกลางวันจัดเตรียมให้ และมีคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้ สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วันที่อบรม : มี 2 รอบ

รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม 2562

รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 24  สิงหาคม 2562

สถานที่อบรม : ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ SC2-307 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

*** เลือกได้เพียงแค่ 1 รอบเท่านั้น ***

 

รับสมัครถึงวันที่ 19 สิงหาคม นี้! เวลา 18.00 น.

 

สนใจสมัครที่ Line ID :0804693978

 

กำหนดการอบรม

 

08:30 – 09:00 น.     ลงทะเบียนเข้าอมรบ

09:00 – 12:00 น .    ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม  การออกแบบและแอคชั่น ของตัวละคร , สอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 ตัว ( ภาพนิ่ง )

12:00 – 13:00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.     อธิบายขั้นตอนการส่งสติ๊กเกอร์เพื่อพิจารณา และวางขาย , สอนการวาดธีมไลน์

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ผ่านเข้าร่วมอบรมทุกท่าน โดยได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วจะต้องทำการสมัคร https://creator.line.me/th/