ค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โอกาสเดียวที่ตัวคุณเองและสังคมจะได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน กับ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17 “Social Change, Arrange The World” ค่ายสร้างเว็บไซต์ระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด

ค่าย Young Webmaster Camp คือ ค่ายสร้างเว็บระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อผลิตบุคลากรหน้าใหม่ด้านดิจิทัล ให้พร้อมเข้าสู่การทำงานด้านดิจิทัลในอนาคต

ค่ายนี้มีมากกว่าเขียนเว็บ เนื่องจากเว็บไซต์หนึ่งเว็บต้องใช้คนที่มีทักษะหลากหลายในการสร้าง ทั้งในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่สร้างเว็บไซต์หรือโปรแกรมมิ่ง (Web Programming) ผู้ที่ออกแบบประสบการณ์ภายในเว็บไซต์หรือตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามอย่างเว็บดีไซน์ (Web Design) ผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในเว็บไซต์ (Web Content) และผู้ที่วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์อย่างมาร์เก็ตติ้ง (Web Marketing) เพราะฉะนั้น สามารถเลือกเข้าร่วมค่ายในสาขาใดสาขาหนึ่งได้

ค่ายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย…
– รับสมัคร 2 กันยายน – 15 ตุลาคม
– ประกาศผล 26 ตุลาคม
– สัมภาษณ์ 2 พฤศจิกายน
– ประกาศผลสัมภาษณ์ 5 พฤศจิกายน
– วันค่าย 26 ธันวาคม – 29 ธันวาคม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://ywc17.ywc.in.th/