ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าแชมป์การแข่งขัน LINE Hack 2019

นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน LINE Hack 2019 ที่บริษัท LINE ประเทศไทย โดยแต่ละทีมจะมีเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาแชทบอทภายใต้เทคโนยีของ LINE

ในทีมมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน นางสาวพิชาศมน ไพรอด นายวสุพล นาคสุทธิ์ และ นางสาวปิยธิดา บัวเทศ และนิสิตจากภาคภาษาอังกฤษ​เพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 2 คน นางสาวภูเงิน สูนทาลา และ นางสาววิสสุตา นิยมธรรม พัฒนาแชทบอทชื่อว่า “Petto” ซึ่งเป็นแชทบอทที่ทำให้สัตว์เลี้ยงสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแชทภายในครอบครัวโดยใช้ LINE Messaging API, IoT และ Machine Learning

ทีม Petto เป็นทีมเดียวจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งยังเป็นทีมเดียวจากต่างจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้าแข่งขันในรอบ 10 ทีมสุดท้ายจาก 62 ทีมทั่วประเทศ หลังจากพัฒนาแชทบอทในช่วงเวลาที่กำหนดเสร็จสิ้น ทุกทีมจะต้องทำการนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการ โดยแต่ละทีมจะได้เวลานำเสนอผลงานทั้งหมด 5 นาที และเวลาตอบคำถามคณะกรรมการอีก 5 นาที ซึ่งการนำเสนอผลงานของทีม Petto ทำได้น่าประทับใจจนสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขัน LINE Hack 2019 มาได้ โดยได้รับเหรียญทอง เสื้อแจ็คเก็ตชนะเลิศ และเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

รับชมการนำเสนอผลงานของทีม Petto ได้ที่:
https://www.facebook.com/antonyharfield/videos/10156187839152186/

Students from CSIT took part in the LINE Hack 2019 Finals at the LINE Thailand offices in Bangkok where they had less than 48 hours to build a product using LINE technology. Pichasamon Phairod, Wasuphon Naksut and Piyatida Buathed (4th year Computer Science) together with Phoungeune Sounthala and Vissuta Niyomtham (3rd and 2nd year English & Business Management from NUIC) created “Petto” which enables communication with pets inside LINE using IoT and Machine Learning.

Team Petto was the only team from NU and the only team from outside Bangkok as they competed against the best teams from Mahidol, KMITL, Thammasat and Chulalongkorn. However, Team Petto’s 5 minute pitch presentation impressed the judges to become the LINE Hack 2019 Winners! As well as their medals and winner jackets, they won the 1st prize reward of 100,000 baht.

Watch their presentation:
https://www.facebook.com/antonyharfield/videos/10156187839152186/