ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสำหรับประเมินการอ่านภาษาไทย และแนะนำการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับเด็กประถมศึกษา โดย นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : Dr.Antony Harfield วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://csit.nu.ac.th/webcsit/wp-content/uploads/2018/11/ocsc2562.pdf

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ” (8 พ.ย. 61)

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อ “เขียนงานวิจัยอย่างไรให้โดนใจ”

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายพงศ์กร จันทราช นิสิต ป.เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย นายพงศ์กร จันทราช นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคสารสนเทศ เพื่อพัฒนาฐานความรู้ข้อมูลวัดในพระพุทธศาสนา สำหรับการสืบค้นเชิงเวลาของประวัติศาสตร์ล้านนา อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา

Read more

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง (5 ตุลาคม 2561)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป ณ โถงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

Read more