ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คว้าแชมป์การแข่งขัน LINE Hack 2019

นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน LINE Hack 2019 ที่บริษัท LINE ประเทศไทย โดยแต่ละทีมจะมีเวลาน้อยกว่า 48 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาแชทบอทภายใต้เทคโนยีของ LINE ในทีมมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย นิสิตจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 คน นางสาวพิชาศมน

Read more

VDO แนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต

ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัย ระดับดี ปี 2562 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

Read more