iRoom ระบบค้นหาข้อมูลห้อง อาคาร SC2

ข้อมูลค้นหาห้องอาคาร SC2 ระบบสามารถค้นหาข้อมูลทั้งห้องเรียนห้องพักอาจารย์ทั้ง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ  สามารถเข้าไปใช้ได้ที่ https://csit.nu.ac.th/iroom/

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตภาควิชาฯ ปี พ.ศ. 2562

ตามที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,500 บาท

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ธันวาคม 2561)

ขอเชิญร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณของเด็กโดยใช้อุปกรณ์ที่จับต้องได้ โดย นายธิติพันธ์ เพชรศรีกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วันสุรีย์ มาศกรัม วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 –

Read more