อบรม LINE Creators Market REGIONAL WORKSHOP 2019

เปิดรับสมัครแล้ว “กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะการสร้างสติกเกอร์ขั้นพื้นฐาน”   ชื่องาน: LINE Regional Workshop 2019 วัตถุประสงค์ : พัฒนาทักษะการสร้างสติ๊กเกอร์ขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษาหรือบุคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างสติ๊กเกอร์แบบพื้นฐาน พื้นฐานผู้เรียน  : มีความรู้เบื้องต้นในการทำงานกราฟฟิกด้วยphotoshop มีความคิดสร้างสรรค์ โปรแกรมที่ใช้เรียน :   Adobe Photoshop, Clip

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561

Read more

ประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP

เชิญร่วม การประชุมผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่างเพื่อการพัฒนา SMEs และ STARTUP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Read more

เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018

เชิญร่วมส่งผลงานวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018: Innovation and Education for Sustainable Development Goals  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS 3/1, 3/2

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบ 3/1, 3/2 ระดับปริญญาตรี วันที่ 10-11 มิ.ย. 2561 ม.นเรศวร ดูรายละเอีดยเพิ่มเติมที่ http://www.admission.nu.ac.th      

Read more