รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more

รับนิสิตทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

รศ.ดร.ไกรศักดิ์ เกษร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อนิสิตรับทุน คปก. รุ่น 21 สนใจสอบถามได้

Read more