Logo Info

>> ปรัชญาภาควิชา

” วิชาการสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามัคคี มีคุณธรรม”

>> ตราสัญลักษณ์ของภาควิชาหรือโลโก้
    
>> สีประจำภาควิชา
แสด-ม่วง
รหัสสี (RGB)  แสด: #FE7801   ม่วง: #5004B9
>> ธงประจำภาควิชา