รับสมัครทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567

📣เปิดรับสมัคร❗️คัดเลือกนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567🟢จำนวน 2 ทุน🟢👉สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4🔹หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์🔹หลักสูตร วท.บ. สถิติ🔹หลักสูตร วท.บ. เคมี🔹หลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา🔹หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์🔹หลักสูตร วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์🔹หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์🔹หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ🗓 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26…

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.https://formyking.ocsc.go.th

ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง SC2-311 (Co-Working Space) >> เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตประจำภาควิชา

ที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับประเทศ(Final Round) นายกังหัน แสงอรุณ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าสู่การเป็น 1 ใน 35 คน ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น Startup ณ สถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

โครงการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร) AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุม SC2-112

เชิญร่วมแข่งขัน Content Creator Contest 2024 (TikTok)

📣สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ปีนี้ ขอเชิญร่วมแข่งขัน “การแข่งขันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ 2567”Content Creator Contest 2024 (TikTok)🔸โดยรับ 25 ทีม โรงเรียนละ 1 ทีม เพื่อมาแข่งขันตัดต่อ VDO สำหรับ Tiktok🔸สถานที่แข่งขันคือ ห้อง SC2-212 คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567📍เปิดรับสมัครวันที่ 8 ก.ค.-5 ส.ค.…

การแข่งขัน ROV Science Week NU Championship 2024

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.นรเศวร จัดการแข่งขัน ROV Science Week NU Championship 2024 โดยจะรับสมัคร 64 ทีม วันที่ 8 กค.-5ส.ค. 67 ประกาศรายชื่อ 64 ทีม วันที่ 9 ส.ค. 67 จากนั้นจะมำการแข่งขันออนไลน์ รอบคัดเลือกให้เหลือ 16 ทีม คือ 11-13 ส.ค.…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล SCOPUS สูงสุด ปี พ.ศ.2566 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่⭐️ อันดับที่ 1 👉🏻 ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำผลงานเข้าร่วมประกวด ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มสุขภาพและการแพทย์) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 ได้แก่